Image
Image

Reguliere behandelingen & specifiek aanbod

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Daarom heeft ieder motorisch probleem zijn eigen ontwikkeling, een eigen hulpvraag en specifieke behandeling nodig. Kinderfysiotherapie levert bij ieder kind maatwerk dat past bij zijn of haar leeftijd. Naast onze reguliere kinderfysiotherapiebehandelingen, kunt u ook bij ons terecht voor specifieke programma’s zoals Fitkids, Top, Peutergym en SOLK.

Wij bieden het volgende aanbod van onze specifieke behandelingen:

Fitkids

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, speciaal ontwikkeld voor kinderen (6-18 jaar) met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening.

Het speciale programma onder professionele begeleiding van een kinderfysiotherapeut en een sport- en fitnessinstructeur is er o.a. op gericht om kinderen een nieuwe “lifestyle” aan te meten. Hierbij willen we bewegen vanzelfsprekend maken en vooral ook plezierig. Fitkids is geen vervanging van kinderfysiotherapie. Het leert het kind, dat het, ondanks zijn beperking of ziekte, gewoon mee kan doen aan activiteiten en sport.

Een Fitkids-groep bestaat uit kinderen met beperkingen zoals, diabetes, cystic fibrosis, reuma, astma, cerebrale parese of andere chronische aandoeningen. Ook motorische onhandigheid kan maken dat kinderen weinig bewegingservaring opdoen. Geregeld stromen kinderen met dergelijke problematiek door naar een Fitkidsgroep. De grootte van de fitkidsgroepen bedraagt vier tot tien kinderen.

Image

Fitkids- groepen

Momenteel hebben wij twee Fitkids- groepen:

  • één groep van oudere kinderen (± 10 t/m 16 jaar) op de maandagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur
  • één groep van jongere kinderen (± 6 t/m 10 jaar) op de woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur.
  • Als beide groepen vol zijn, dan is Fitkids mogelijk op de vrijdagmiddag van 17.00 – 18.00 uur.

Voor beide groepen maken wij een apart programma met individuele aandachtspunten, waarbij de oudere groep vooral sport met cardio- en krachtapparatuur. Voor de jongere groep is Fitkids vooral kracht- en conditiespelletjes in de zaal.

Is Fitkids iets voor uw kind?

Zowel de huisarts, de kinderarts als de kinderfysiotherapeut kan kinderen doorsturen naar Fitkids. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of Fitkids voor uw kind vergoed wordt.

Fitkids is een initiatief van de stichting “Artsen voor kinderen”. 

Kijk voor meer informatie op www.fitkids.nl.

Erkend Fitkids centrum

Wij zijn een erkend Fitkids centrum en werken samen met de aangrenzende sportschool Ursus. Hiermee beschikken wij over grote bewegingsruimtes, sportfaciliteiten en een erkende sport- en fitnessinstructeur.

ToP-programma

Het ToP-programma (Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen) ondersteunt ouders en hun vroeg geboren kind na ontslag uit het ziekenhuis. Het doel van ToP is ouders het plezier en zelfvertrouwen te geven bij het begeleiden van de vroege ontwikkeling van hun baby.

Het gaat hierbij om baby’s die geboren zijn vóór 32 weken zwangerschap en/of een geboortegewicht hebben onder de 1.500 gram. Het ToP-programma mag uitsluitend worden uitgevoerd door een speciaal daarvoor opgeleide en gecertificeerde ToP-kinderfysiotherapeut. Bij ons is Carola Schrijvers hiervoor gecertificeerd. Het ToP-programma is opgezet en wordt gecoördineerd door het Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren, vanuit het Amsterdam UMC.

Kinder Fysiotherapie Leeuwarden werkt ook nauw samen met het nazorgteam van het MCL en de GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg.

Wilt u meer weten?
Neem contact met ons op of kijk eerst op www.top-eop.nl.

Image
Image

Gespecialiseerde peutergym

Tijdens de gespecialiseerde peutergym kunnen peuters, die moeite hebben met bewegen of motorisch angstig/ onhandig zijn, samen met hun ouders en/of verzorgers onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut sporten. Bewegen is belangrijk voor de motorische ontwikkeling van peuters, en omdat de lessen in een groep plaatsvinden, draagt de peutergym ook bij aan de sociale ontwikkeling.

Tijdens deze peutergym hebben ouders niet alleen een leuk moment samen met hun peuter, maar wordt ook de motorische, fysieke, sociale, mentale en cognitieve ontwikkeling van peuters spelenderwijs gestimuleerd.

De peutergym vindt plaats bij ons in de praktijk.
Neem voor meer informatie of aanmelding contact met ons op.

Sportblessure preventie en behandeling

Sportblessures komen steeds vaker en op steeds jongere leeftijd voor. Dit komt enerzijds door de hoge fysieke belasting, die (top)sport aan kinderen en jongeren stelt, maar anderzijds ook door het gebrek aan beweging en motorische activiteit op jonge leeftijd.

Kinderen en jongeren laten – doordat hun lichaam nog in groei en ontwikkeling is – een heel ander beeld zien bij blessures dan wat we zien bij volwassenen. Daarom is specialistische ervaring hierbij essentieel.

Naast het onderzoeken, behandelen en begeleiden van kinderen en jongeren met (sport)blessures werken wij samen met sportverenigingen, sportleiders, coaches, e.a. ter preventie van deze blessures. Wij helpen ook in het opstellen van een veilige training voor jonge sporters.

Neem voor meer informatie of aanmelding contact met ons op.

Informatie folders

Image

SOLK

SOLK staat voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten. Het gaat om lichamelijke klachten die variëren van pijn, vermoeidheid, duizeligheid, concentratieproblemen, slaapproblemen en spanning, waarvoor geen medische oorzaak kan worden aangewezen. De klachten zijn bekend onder verschillende syndroomnamen zoals hyperventilatie, hoofdpijn, chronisch vermoeidheidssyndroom en buikpijn.

Hoe werkt het

Het SOLK team bestaat uit een kinderfysiotherapeut en een kinderpsycholoog. Tijdens de eerste afspraak worden de klachten besproken. Samen met de ouders en het kind wordt vervolgens een plan gemaakt. De kinderfysiotherapeut is van Kinder Fysiotherapie Leeuwarden. De kinderpsycholoog wordt verzorgd door Zo-Zorgoplossingen.

Vergoeding zorgverzekering

De kinderfysiotherapeut van het SOLK team wordt vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen risico.

Neem voor meer informatie of aanmelding contact met ons op.

Informatie folders

Prikkel- en informatieverwerkingsproblemen

Alle kinderen krijgen de hele dag door prikkels en informatie binnen via de zintuigen waarmee ze kunnen horen, bewegen, voelen, zien, evenwicht bewaren, ruiken en proeven. Deze prikkels worden door de hersenen beoordeeld op prioriteit. Prikkels die je waarschuwen voor gevaar hebben topprioriteit, prikkels die je helpen bij het uitvoeren van een taak zijn ook belangrijk. Niet nuttige prikkels die niet belangrijk zijn merk je niet op, want daar willen je hersenen je niet mee lastig vallen. Werkt dit filter goed? Dan functioneert een kind goed, kan het gemakkelijk luisteren naar de juf, stil zitten of omgaan met sociale situaties.

Sommige kinderen krijgen niet de goede of onvoldoende informatie binnen. Dan is het filter in de hersenen te streng afgesteld en krijgt het kind te weinig prikkels. Dan is het kind onderprikkeld. Een filter met een opendeurbeleid laat juist teveel prikkels door. Dan raakt een kind juist overprikkeld.

Kinderen met prikkel- en informatieverwerkingsproblemen kunnen last krijgen van concentratieproblemen, leerproblemen of problemen met gedrag in sociale situaties.

Met de juiste behandeling en adviezen proberen we deze kinderen te helpen. We leren hen hoe zij hun prikkels beter kunnen reguleren en helpen ze bij hun sensomotorische ontwikkeling. Zo kunnen ze weer volop en met plezier meedoen met school, thuis en in hun sociale omgeving.

Neem voor meer informatie of aanmelding contact met ons op.

Image
Image

Voorlichting / workshops

We geven ook workshops of voorlichting over motorische ontwikkeling en problemen hierin. Zo geven wij o.a. informatie over:  

  • Motorische schrijfproblemen
  • Prikkelverwerkingsproblemen
  • Specifieke leeftijdsgebonden motorische problemen
  • Overbelastingsproblemen en (sport)blessures

De voorlichtingsbijeenkomsten zijn bestemd voor ouders, leerkrachten, intern begeleiders, coaches, sportbegeleiders, (jeugd)artsen of kinderverpleegkundigen. De voorlichting kan op locatie of in onze praktijk plaatsvinden.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Manuele therapie

Voor problemen waarbij een manueel therapeutische behandeling noodzakelijk is maken we gebruik van de expertise van de manueeltherapeuten van Fysiotherapie Leeuwarden.

Meer informatie vindt u op www.fysiotherapieleeuwarden.nl

Image

Adres

Kwartelstraat 36
8916 BN Leeuwarden
058 – 213 77 50