Image
Image

Openingstijden

We zijn op werkdagen geopend tussen 8.00 en 18.00 uur. In overleg kan er ook na 18.00 uur een afspraak gepland worden.

Behandellocaties

Locatie: Kwartelstraat 36, 8916 BN Leeuwarden. 

Onze praktijkruimtes zijn groot, goed uitgerust en volledig ingericht op het behandelen van kinderen.

  • kindvriendelijk
  • uitdagend en vertrouwenwekkend voor kinderen
  • rolstoeltoegankelijk

De behandeling van zuigelingen vindt voornamelijk plaats in de thuissituatie. Dat vergroot de effectiviteit van de behandeling.

Image

Aanmelden

Hoe kunt u uw kind aanmelden in onze praktijk?

  • Via een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist
  • Via DTF (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie). Dan meldt u zich direct bij onze praktijk aan zonder een verwijsbrief van een arts. U kunt uw kind telefonisch aanmelden door te bellen naar ons telefoonnummer 058 – 213 77 50. Krijgt u ons antwoordapparaat? Spreek dan uw naam en telefoonnummer in. Tijdens behandelingen kunnen wij namelijk de telefoon niet opnemen, maar wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. U kunt ook een e-mail sturen naar info@kinderfysiotherapieleeuwarden.nl.

Let op! Deel in de mail geen privacy-gevoelige informatie. 

Geen wachtlijst

Wij hebben geen wachtlijst. We proberen op korte termijn een afspraak met u te plannen. Dit lukt bijna altijd binnen twee weken. Voor zuigelingen kan vaak binnen een week al een afspraak gepland worden.

Onderzoek en behandeling

uitkomst hiervan en het behandeldoel en -plan bespreken we met de ouders. 

Wij behandelen uw kind in een veilige, uitdagende en kindvriendelijke omgeving die aansluit op de belevingswereld van het kind. Daarnaast maken we een kinderfysiotherapeutisch verslag voor de verwijzer/huisarts en de ouders.  

Onderzoek en behandeling vinden altijd plaats in nauw overleg en samenspraak met de ouders. Soms is het nodig om overleg te hebben met huisartsen, kinderartsen en/of andere medische disciplines. Dit gebeurt alleen als dat nodig is en met de toestemming van de ouders. Omdat (senso)motorische problemen soms samengaan met leerproblemen, gedragsproblemen of problemen met de spraaktaalontwikkeling, werken wij ook nauw samen met andere hulpverleners zoals logopedisten, ergotherapeuten, orthopedagogen en psychologen. Aangezien de sociale context van het kind erg belangrijk is, wordt geregeld – met uw toestemming – overlegd en samengewerkt met de leerkracht van school.

Kosten en vergoedingen

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars contracten afgesloten en declareren bij hen behandelingen rechtstreeks tegen de voor hen geldende tarieven. U krijgt dus geen nota thuis gestuurd. Een aantal zorgverzekeraars stuurt u later een overzicht van de gedeclareerde behandelingen.

Bent u verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben? Dan is uw kind uiteraard nog steeds van harte welkom bij ons, maar de procedure van de betaling verloopt anders. U ontvangt van ons een rekening en u dient deze in bij uw zorgverzekeraar. De kosten worden meestal volledig of grotendeels vergoed. Dit hangt af van uw verzekeraar. Kijk in de polisvoorwaarden van uw verzekeraar voor de vergoedingen van kinderfysiotherapie.

Altijd verzekerd

Kinderfysiotherapie wordt altijd vergoed uit de basisverzekering!

  • Voor fysiotherapie bij kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Zij zijn gratis meeverzekerd op de polis van de ouders.
  • Kinderfysiotherapie valt onder het basispakket en niet onder het eigen risico. 
  • Uw kind heeft in ieder geval recht op 18 behandelingen uit de basisverzekering. Bij een chronische aandoening geldt er vaak een onbeperkte vergoeding.
  • Uw kind heeft recht op 9 behandelingen per indicatie. Bij onvoldoende resultaat kunt u in de meeste gevallen op nogmaals 9 behandelingen rekenen. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan vallen uw kinderen hier ook onder. Uw kind heeft naast de 18 behandelingen uit het basispakket dan ook nog recht op een x-aantal behandelingen uit de aanvullende verzekering. Dit kan per jaar veranderen. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar of nakijken in uw polis.
  • Kinderen hebben, bij behandelingen van aandoeningen uit de chronische lijst, een volledige dekking vanuit de basisverzekering. Informeer bij uw verzekeraar naar de specifieke voorwaarden van uw verzekering. Een verwijzing van de specialist is bij een chronische indicatie noodzakelijk.

Mocht u om wat voor reden niet verzekerd zijn? Of hebben wij geen contract met uw zorgverzekeraar?
Dan gelden de volgende tarieven (vanaf 01-01-2022)

 

Zitting Kinderfysiotherapie:

€ 51,00

 

Screening:

€ 15,00

 

Intake en onderzoek na screening:

€ 51,00

 

Intake en onderzoek na verwijzing:

Instructie / overleg met ouders van de patiënt:

€ 51,00

€ 51,00

 

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport:

€ 51,00

 

Toeslag uitbehandeling:

€ 17,00

Behandelingen die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd bij Kinderfysiotherapie Leeuwarden worden in rekening gebracht.

Centraal kwaliteitsregister

In onze praktijk is iedere kinderfysiotherapeut geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register.

Jaarlijks moet de kinderfysiotherapeut verplichte na- en bijscholing volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Centraal Kwaliteits Register (CKR). In het CKR zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) gestelde kwaliteitseisen. Dit garandeert dat de kinderfysiotherapeut op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen binnen de beroepsgroep.

Kijk voor meer informatie over het CKR op de website van het KNGF.

Image

Klachtenregeling

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

Image

Adres

Kwartelstraat 36
8916 BN Leeuwarden
058 – 213 77 50