Image
Image

Disclaimer

Kinderfysiotherapie Leeuwarden besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Kinderfysiotherapie Leeuwarden alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.

Image

Adres

Kwartelstraat 36
8916 BN Leeuwarden
058 – 213 77 50